LEDELSE

 

KULTUR

kultur@france.no

 

MEDIATEK

mediatek@france.no

 

 

VITENSKAP OG HØYERE UTDANNING

 

vitenskap@france.no


CAMPUS FRANCE / HØYERE UTDANNING

 

 

SPRÅK OG UTDANNING

fransk@france.no

 

FRANSKKURS

kurs@france.no

 

LÆRERNE

Taghrid Abounnaja, Anna Arneson, Camille Aubry, Véronique Aurdal, Flora Colomas, Marie Contini, Anne-Lise D’Araujo, Silvia Meyer, Karina Leija Urías, Havivah Mitchell, Stéphanie Seize, Kristin Vander

 

 

KOMMUNIKASJON

 

 

ADMINISTRASJON

 

REGNSKAP

 

VEDLIKEHOLD