LEDELSE

 

KULTUR

 

 

MEDIATEK

mediatek@france.no

 

 

VITENSKAP OG HØYERE UTDANNING

 

vitenskap@france.no


CAMPUS FRANCE / HØYERE UTDANNING

 

 

SPRÅK OG UTDANNING

fransk@france.no

 

FRANSKKURS

kurs@france.no

 

LÆRERNE

Camille Aubry, Véronique Aurdal, Altijana Brkan, Kim Emma Bui,  Anne-Lise D’Araujo, Sarah Meyer, Havivah Mitchell, Rebeca Schumacher Eder Fuao, Kristin Vander, Camille Bardyn, Jelena Dordevic, Livia-Ida Giordano-Doret

 

KOMMUNIKASJON

 

 

ADMINISTRASJON

 

REGNSKAP

 

VEDLIKEHOLD