Skip to Content

Bedrifter og institusjoner


Vårt kvalitetsløfte


KOMPETENTE LÆRERE

Høyt kvalifiserte og erfarne lærere står til tjeneste med sin kompetanse og lidenskap for språket.


EN TVERRKULTURELL TILNÆRMING

Lærerne våre bidrar med mer enn språk, de gir deg også nøklene til en kultur og dens koder.


EN INTERNASJONAL STANDARD

Undervisningen vår er lagt opp i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk.
Vi identifiserer behovene når det gjelder språkundervisning i bedriften og tilbyr et kurstilbud som er tilpasset behovene, målene og tidsplanene til virksomheten. Undervisningen skjer i våre lokaler, hos dere eller online, avhengig av hva som passer bedriften best.Eksempler på kurstilbud


- Spesialiseringsspråk (ordforråd for medisin, finans, teknologi, m.m.)

- Forretningsspråk (ledelse, regnskap, personaladministrasjon, salg, osv.)

- Dagligtale

- Målrettede øvelser (medarbeidersamtaler, møter, presentasjoner)

- Forberedelse til franske tester og diplomer (TCF, DELF-DALF)


Vår ekspertise dekker mange virksomhetsområder, som blant annet administrasjon, diplomati, utdanning, energisektoren, jus, kundeservice, restaurantbransjen, forskning, kultur og internasjonal handel.Format


- Privatundervisning

- Gruppekurs

- Seminarer

- Workshops

- Fjernundervisning (Skype)

- Undervisning i Frankrike 

 

KURSTILBUD