Skip to Content

Vitenskapelig og teknologisk overblikk

 
Elektronisk nyhetsbrev

Vitenskapsavdelingen følger med på forskning og innovasjon i Norge og sender ut informasjonen i et elektronisk nyhetsbrev («Bulletin Electronique»)*.

* De elektroniske nyhetsbrevene (BE) publiseres gratis og tar for seg teknologiske og vitenskapelig fremskritt i verden.
Nyhetsbrevene er resultatet av et samarbeid mellom ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique), det franske utenriksdepartementet og vitenskapsavdelingene på de franske ambassadene. Nyhetsbrev fra over 40 land er nå tilgjengelige gratis.

Nyhetsbrevene omhandler:

  • viktige vitenskapelige nyheter og fremskritt
  • nyheter fra teknologisk utvikling i Norge
  • nyheter om fransk-norsk samarbeid når det gjelder forskning og innovasjon