Skip to Content

Barn

Institut français i Stavanger tilbyr kurs spesielt tilrettelagt for barn uansett om de er fransktalende eller ikke, og uansett nivå.

Barna deltar på forskjellige fritidsaktiviteter i mindre grupper der det benyttes egnet pedagogisk undervisningsmateriell, til blant annet lesing, lære sanger, finne på eventyr (skriftlig og muntlig), bruk av album og diverse spill. 

Mål : å gjøre språket levende ved å gjøre undervisningen meningsfull for å motivere barna til å lære.

Dermed ønsker man å:

  • Utstyre barna med grunnleggende grammatikk og syntaksi det franske språketUtvide og berikederes ordforråd
  • Styrke barnas muntlige og skriftlige fremstillingsevne og gi dem gode verktøy og selvtilitt til å kunne utrykke seg på fransk
  • Læreren tilpasser opplæringen til barnets nivå og alder, og vil fremmekontakt og interaksjon mellom barna.

Barna vil få tilgang på alle ressurser som finnes hos instituttet (bøker, dvd’er, CD’er).Læreren kan snakke medforeldrene på engelsk, fransk, norskeller portugisiskutenom timene

For franskspråkelige elever

Dette tilbudet erfor barn som vokser opp i et miljø hvor fransk praktiseres, men uten å være språket som brukes til daglig (enten fordi de går i et annet skolesystem, eller fordi foreldrene snakker andre språk o.l…)

LES PIRATES

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris
pirateFranskspråklige barn fra 5 til 8 år
 
min. 4 barn, maks. 8 barn
Mandag fra kl. 17.00 til kl. 17.45 1 kurstime på 45 minutter hver uke
12 uker
Mandag 22. januar kr 1750,- 
Tirsdag fra kl. 17.00 til kl. 17.45 1 kurstime på 45 minutter hver uke
12 uker
Tirsdag 23. januar kr 1750,-
Lørdag fra kl. 10.00 til kl. 10.45

1 kurstime på 45 minutter annenhver lørdag 
12 uker

Lørdag 27. januar kr 1750,-

 

LES CORSAIRES

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris
 corsaireFranskspråklige barn fra 9 til 12 år 
min. 5 barn, maks. 8 barn

Lørdag fra 10.00  til 11.45

 

1 kurstime på 45 minitter annenhver lørdag
12 uker
Lørdag 27. januar kr 1750,-


For ikke-franskspråklige barn

Dette tilbudet er beregnetforbarn som ønskerå lære fransk, som er nybegynnereellersom har hattlittkontakt meddet franske språket

 Les Tigres

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris
tigreBarn fra 5 til 8 år
min. 5 barn, maks. 8 barn
Til å komme 1 kurstime på 45 minutter hver uke
uker
  kr 


Påmedling

 

  • Ingen kategorier