Dette bildet er et bilde tatt i Valhall (oppholdsrommet til de norske) på Lycée Corneille som illustrer livet vi lever som elever i det franske skolesystemet. Mye jobbing og lesing, men veldig fint.