Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

Rekruttering : Assistent innen språk- og utdanningssamarbeid

Søknadsfrist: 30.06.2023, kl. 23.00.

Arbeidsoppgaver

Assistenten bistår attaché for språksamarbeid og attaché for vitenskap og universitetssamarbeid for å fremme det franske språk og utdanning i Frankrike:

1 / Promotering og forvaltning av mobilitetsprogram (vgs i Frankrike):
Velge ut kandidater og følge opp elever,
Forberede elever for studieopphold i Frankrike og gjennomføring av oppholdet (organisering av intensiv språkopplæring om sommeren i Norge, oppfølging av elever, kontakt og besøk til partnerinstitusjoner),
Evaluering av programmene og forslag til utvikling.

2 / Promotering av studier i Frankrike:

Oppfølging av kontakter på norsk ved skoler og med norske samarbeidspartnere,
Deltakelse på utdanningsmesser og animasjon av stands,
Skolebesøk ved videregående skoler (om nødvendig).

3 / Promotering av franskundervisning i Norge:

Promotering av det franske språk og arrangering av fransklærerkurs i forskjellige byer i Norge (klassebesøk på ungdomsskoler),
Promotering av Francophonie.

4/ Holde seg oppdatert på utviklingen av utdanningssystemene i Frankrike og Norge

5 / Vedkommende kan også bli bedt om å yte ekstra støtte slik at alle avdelingene til Institut français fungerer godt.

Ønsket kunnskap og erfaring

Kjennskap til utdanningssystemet i Frankrike og Norge og alle deres særegenheter,
Erfaring med utveksling i skole- eller universitetssektor,
Erfaring med arbeid med ungdom.

Egenskaper

Kunne gjennomføre intervjuer og velge ut kandidater til mobilitetsprogram,
Evne til å snakke offentlig og kunne engasjere et publikum,
Kunne bruke digitale kommunikasjonsverktøy (Microsoft 365 og sosiale medier),
Norsk som morsmål,
Flytende i fransk (C1).

Betingelser for ansettelse

Stillingen er en fast 100% stilling (37,5 timer i uken) etter norsk arbeidsrett. Stillingen blir lønnet i henhold til lønnsrammen som gjelder for Den franske ambassade i Norge.
Ansettelseskontrakt for lokalt ansatt personell, brutto månedslønn (kan ikke forhandles): 40 788 NOK

Tiltredelse: 01/08/2023

Arbeidssted : Institut français de Norvège – Holtegata 29, 0355 Oslo

Kontrakten signeres med den franske ambassaden som arbeidsgiver

Søknadsfrist: 30.06.2023, kl. 23.00.

Send CV og søknad på franske-mail til: regnskap@france.no