I 1918 mottok Lycée Pierre Corneille i Rouen de første norske elevene i den norske seksjonen. Hundre år senere fortsetter norske elever å søke seg til denne skolen for en videregående skolegang på fransk. Den 24 september vil det holdes en seremoni for å feire dette unike samarbeidet mellom Frankrike og Norge. I denne anledning vil en delegasjon fra Norge med blant annet tidligere elever dra til Rouen.

I september 1918 ble 42 elever integrert på lycée Corneille og ble det første kullet på det norske seksjonen. Dette kunne ikke vært mulig hvis det ikke hadde vært for innflytelsen fra senator Honnarat og professor Verrier. Under andre verdenskrig, i årene 1938-1950, ble det ikke sendt nordmenn til Frankrike, men siden har det vært år blitt sendt 8 personer hvert eneste år. Skolegangen varer som i Norge i tre år, og ved endt studie får de en baccalauréat.

 

To andre skoler har i ettertid åpnet sin egen norsk-seksjon; med lycée Arcisse de Caumont de Bayeux og Lycée Edouard de Lyon, begynner det totalt 24 elever på VG1 i Frankrike hvert år. Man må være motivert for å dra på skole i et nytt land i en slik ung alder, og med denne drivkraften lærer de seg raskt å tilpasse seg en ny kultur, som tilslutt blir som sin egen. Denne mektige kompetansen de får i kulturforskjeller bruker de senere i livet; de får jobber i spennende jobber i varierte bransjer, bla. industrien, justissektoren, forskning, politikk og diplomati. De blir fremdragende ambassadører for begge land, og bidrar uten tvil til de gode relasjonene mellom Frankrike og Norge.

 

 

Mer informasjon