SIU arrangerer en konferanse for deg som jobber med ungdom og utdanning. Her får du mer informasjon om nytteverdien av fransk og hvilke muligheter som er tilgjengelig for elever og studenter. 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Frankrikekonferansen gjennomføres i Oslo, 12. februar 2018.

Frist for påmelding er 15. januar 2018.

Konferansespråket er hovedsakelig norsk, med franske innslag. Det blir stands med aktører som promoterer fransk språk og muligheter for utdanningsopphold i Frankrike.

 

HVEM BØR DELTA?

Skolerådgivere
Fransklærere
Skolemyndigheter og skoleledere (kommune og fylkeskommune)
Alle som jobber med rekruttering til franskfaget og til utdanningsopphold i Frankrike
 

 

Mer informasjon på www.siu.no – « Frankrike konferansen 2018 »