Hvordan kan det fransk-norske samarbeidet utvikles videre?
Hvordan fremheve betydningen av fransk språk for norsk næringsliv og akademia?
Under internasjonaliseringskonferansen 2018 inviterer SIU til en diskusjon om utdanningssamarbeidet mellom Frankrike og Norge i anledning 100-års jubileum for norsk-seksjonen ved Lycée Corneille i Rouen.  

Frankrike er en viktig samarbeidspartner for Norge innenfor utdanning og forskning. I anledning feiringen av 100-års fransk-norsk samarbeid, inviterer vi deg til å delta i denne diskusjonen om det pedagogiske samarbeidet mellom Frankrike og Norge. Sesjonen starter med en introduksjon til fransk videregående opplæring og nye reformer i Frankrike som påvirker det internasjonale samarbeidet i utdanning. Etter introduksjonen vil deltakerne bli invitert til å delta i en rundbordsdiskusjon om felles interesser og muligheter for franske og norske høyere utdanningsinstitusjoner. Det vil bli eksempler på beste praksis og gode råd til de som ønsker å starte opp eller øke samarbeidet med høyere utdanningsinstitusjoner i Frankrike. Det vil også bli diskutert om hvordan man kan sende flere studenter til Frankrike, enten på faglig utveksling eller som praktikant.

 

 

 

Ordstyrer: Fred Arild Pettersen, Spesialråd utdanning og forskning (Den norske ambassaden i Paris) og direktør for Norges hus i Paris

Deltakere: Benoît Veron, direktør Carré international (University of Caen), Svein Hullstein, senior adviser (UiO), Sunniva Whittaker, dean Faculty of Humanities and Education (UiA), Institut francais (TBC), a representative from ANSA (TBC), Daniele Fournier, director international relations (INSA Toulouse) 

Språk: Engelsk

 

 

Bli med på diskusjonen i PS 7 på i Bodø, Onsdag 14. mars, kl. 13.00 – 14.30

 

Påmelding innen 9. februar: