Søknadsskjemaene til «Åsgard mobilitet fra Norge til Frankrike» ligger nå ute! Dette er en forsknings-reise som varer en uke organisert av Institut français slik at norske forskere og innovasjonsaktører kunne møte sine kolleger i hele Frankrike. Søknadsfristen er 15. mars.

Mer her