Cécilie Wilberg, som meldte seg på et kurs på nivå A2.0, vant loddtrekningen vi hadde under forrige kursstart for de som betalte innen 23 januar!  Hun vant dermed et gratis kurs under neste runde som starter opp i mars. Her forteller hun om hvorfor hun lærer fransk og hvordan det går på kurset her på Institut français…

  • Kan du presentere deg, og fortelle litt om deg selv?

For øyeblikket er jeg fakultetsdirektør ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Men om et par dager blir jeg pensjonist, og da får jeg forhåpentligvis bedre tid til å konsentrere meg om fransken! Jeg er fra Fredrikstad, og flyttet til Oslo da jeg begynte å studere, – og ble her. Har i store deler av mitt yrkesliv jobbet inne universitets- og høyskolesektoren, og der har jeg likt meg godt.

  • Hvorfor falt valget på fransk?

Jeg lærte litt fransk som barn, og nå jeg ville gjerne lære et språk ut over engelsk, som jeg synes jeg behersker rimelig godt

  • Kan du fortelle litt om din opplevelse rundt det å lære fransk, og hva liker du best ved Institut français??

Jeg liker at det er mye konversasjon i kursene, da det tvinger oss til å snakke. – Det er jo litt skummelt. Kursene jeg har gått på, har flinke lærere og de andre kurs-deltakerne er hyggelig, slik at vi tør å snakke, selv om det ofte kan bli galt, og vi kan le sammen.