I 2019 blir det mer Club Science her på Institut français! Hver måned samles vi når vi får besøk av en forsker som kommer til Oslo. Vedkommende presenterer arbeidet sitt på engelsk i en uformell setting og det blir et hyggelig og sosialt samlingspunkt. Det er gratis å melde seg på og åpent for alle (å kunne fransk er ikke et krav). Første Club Science er i slutten av januar og tema er vulkaner… 

Plus de détails à la rentrée.