Barnekursene «les super hero» er fortsatt veldig populære, og her er grunnen.

Barna møter varierte, kreative, lekende og positive læringssituasjoner knyttet til vitenskapseksperimenter, kunstprosjekter og historier passende for alderen. Hos oss få de også mulighet til å kommunisere med lærere og andre barn utenfor familiens rammer.

Videre, fra 7 – 8 år vil skriftspråket bidra til å stabilisere franskopplæringen og utvikle ordforrådet og grammatikken, og må ikke undervurderes i læringsprosessen.

Våre «Super Hero»-kurs og vårt mediatek er en god støtte for familier der barna lærer fransk. For å lære mer om barn og språkopplæring, les denne artikkelen av François Grosjean (på fransk) som holdt en presentasjon i Oslo i fjor.

 

«Super Héros»-kursene er for tospråklige barn – Se kurstilbud her