Er lek seriøst nok? Her er grunnene til at vi benytter oss av lek og hvorfor det hjelper i opplæringen.

Lek pleier hovedsakelig å være forbundet med barn, men de har mange fordeler i språkundervisning både for ungdom og voksne. Det tilrettelegger for å simulere en situasjon eller en dialog samtidig som det holdes innenfor klasserommets ramme. Gjennom lek repeterer og memoriserer man ord, utrykk og setningsstrukturer uten å anstrenge seg. Konsentrasjonen er ikke kun rettet mot grammatikk eller uttale men også gleden ved å samarbeide, være med på- og lære gjennom leken. Man blir mer avslappet og lærer dermed raskere.
Våre lærere er godt kjent med lekens fordeler i læringssammenheng og forbereder hele tiden nye til hvert kurs.