Frankrike og Norge har et felles ønske om å styrke og utvikle det fransk-norske samarbeidet innen vitenskap og forskning. 

To av hovedaktørene når det gjelder dette samarbeidet, Institut français de Norvège og forskningsrådet, har dermed besluttet å inngå en ny samarbeidsavtale om finansiering og forvaltning av Åsgard-programmene samt fransk-norske forskningsseminarer og andre, mer spesifikke enkelt-arrangementer. Det overordnede målet er således å videreutvikle det fransk-norske samarbeidet, særlig innen europeiske programmer som H2020.

Den nye avtalen styrker Åsgard-programmene som har gjort det mulig for over hundre franske forskere å komme til Norge og møte sine norske kolleger innen ulike fagområder som klima, energi, nanoteknologi, helse, samfunnsvitenskap og humaniora. Samtidig har mange norske forskere også hatt glede av dette programmet for å reise til Frankrike. Disse møtene er en mulighet til å utveksle kunnskap og sette opp felles forskningsprosjekter, hvorav noen har resultert i felles søknader om europeisk finansiering.

Åsgard-programmene vil fortsette å gi franske og norske forskere mulighet til å bygge et gunstig samarbeid med sine kolleger i motsatt land. Som et godt eksempel på denne ordningen kan vi trekke frem den unge forskeren Julien Gigault som kom til Norge juni 2017, og som ved hjelp av Aurora-programmet nå jobber med å utvikle analysen av mikro- og nano-plast i Arktis, med sin kollega Ian Allan fra NIVA. Et annet eksempel er Florent Vince fra WEAMEC-konsortiet som jobber med havenergi og som har gjort det mulig å forberede deltakelsen av en fransk delegasjon til EERA DeepWind-konferansen som holdes hvert år i Trondheim.

 

Takket være denne nye avtalen, vil programmene intensiveres og andel forskere vil øke til rundt 35 årlig, og vil også tilrettelegge for å holde 3 til 4 seminarer årlig. I tillegg vil de fra nå av kun forvaltes gjennom Institut français de Norvège, med rådgivning og regelmessige møter mellom de to partene.

 

 

 De eksisterende programmene

 

Plus d’informations sur les programmes de coopération :