Vil du gå på VGS i Frankrike? Start søknadsprosessen allerede nå!

 

Søknadsskjema ligger nå ute på våre sider! Klikk her for å søke det 1. årige-programmet, og her for å søke på kokkeprogrammet. 

Husk å laste opp dokumentene som ligger på siden!