Mandag 12. februar ble hundreårsjubileet for den norske seksjonen i Rouen, og dermed også fransk-norsk utdanning- og forskningssamarbeid, sparket i gang med Frankrikekonferansen 2018 organisert av SIU i samarbeid med Fremmedspråksenteret. Hele dagen var det innlegg fra en rekke foredragsholdere fra sektorer som utdanning, politikk, næringslivet og bistand, og alle la vekt på viktigheten av å kunne fransk og å studere i Frankrike for unge norske elever.

Her kan du se de offisielle talene fra åpningen.

 

Dagen ble åpnet av taler av Harald Nybølet, direktør for SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning), Jean-François Dobelle, den franske ambassadøren i Norge, og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. De tre talerne understreket hvor viktig og nødvendig det er å praktisere et fremmedspråk og bli kjent med landets kulturelle koder. I den anledning minnet de om utvekslingsprogrammene mellom våre to land og oppfordret alle som jobber med fransk-norsk utdanningssamarbeid, fra lærere til institusjoner, med å fortsette deres innsats for å utvikle disse programmene.

 

 

Harald Nybølet, dorektør for SIU
« Vi trenger å bygge flere broer, ikke flere murer »

 

 

 

 

Jean-François Dobelle, franske ambassadøren I Norge
» Aller à la rencontre les uns et autres pour construire un monde pacifié, basé sur une compréhension mutuelle, sur des projets partagés, sur des valeurs humanistes communes»

 

 

 

 

 

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister 

«Verden trenger språk og kultur»