Skip to Content

TCF

Hvorfor gå opp til TCF?

  • fordi du får muligheten til å evaluere og formalisere dine språkferdigheter, så sant du ikke er franskspråklig, det er enkelt, hurtig og pålitelig,
  • fordi alle kandidatene får en attest som viser hvilket nivå han/hun har, på en skala fra A1 til C2.  Nivåskala er utarbeidet av Europarådet.
 Neste mulighet til å ta TCF:   15. oktober 2020
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2020
Dato for testen:  15. oktober 2020
Pris:  1700 NOK 

Hvis du har spørsmål og/eller hvis du vil registrere deg, ta kontakt med Sabrina Dugast.