Skip to Content

Presentasjon

Kontakt

  • Unik og personlig kontakt med oppfølging

Ekspertise

  • 12 kvalifiserte og erfarne fransktalende lærere med ekspertise i fagdidaktikk: fransk som fremmedspråk
  • 8 lærere godkjent og sertifisert til å utføre offisielle eksamineringer
  • 2 offisielle eksamineringe

Erfaring

  • 16,000 undervisningstimer i året
  • 14,000 timer med online og / eller digitale opplæringskurs
  • 66% kurs i bedriftens lokaler
  • 70% kurs for offentlig sektor
  • 30% kurs for privat sektor