Skip to Content

Møter med aktører i kulturbransjen

 

 

 
Målet med slike treff er:

  • å gjøre kunstnere og verkene deres kjent
  • å fremme møter mellom franske og internasjonale aktører
  • å skape synergier som legger til rette for produksjon og utbredelse av fransk kultur
  • å utvikle fransk-norske nettverk og fremme samarbeidsmuligheter

 

 

I Frankrike: FOCUS-programmet til Institut français og det franske kulturdepartementet


FOCUS
er møter mellom aktører i kulturbransjen som settes opp i forbindelse med viktige franske kulturarrangementer
eller med partnere som vekker interesse hos utenlandske kulturarbeidere.
De forekommer på områdene dans, teater, sirkus, billedkunst og musikk. FOCUS består i å samle aktørene i en sektor noen dager rundt et kulturelt program/tema.

 

 

I Norge: Møter i regi av Institut français i Norge / Oslo

Institut français tar initiativ til flere arbeidsgrupper eller uformelle nettverk i forbindelse med viktige arrangementer innenfor disse feltene:

  • Film – Rendez-vous med fransk film (to ganger i året) med kinosjefer, programsjefer, filmkritikere, filmdistributører m.fl.
  • Frankofonien med festivalen som samler et titalls ambassader i løpet av mars måned.
  • Arkitektur – Oslo arkitekturtriennale som samler et nettverk på et tjuetalls franske og norske deltakere. Dette nettverket arbeider med å lage et felles program for 2016.