Skip to Content

Samarbeid

STØTTE TIL AKADEMISKE AKTØRER

Vitenskap- og universitetsavdelingen ved Institut français de Norvège oppmuntrer og støtter akademisk samarbeid mellom franske og norske institusjoner. Byrået Campus France støtter avdelingen i å styrke det fransk-norske samarbeidet.

Oppdraget med å støtte universitetssamarbeid er basert på forskjellige satsninger:

  • Støtte for organisering av fransk-norske eller fransk-nordiske konferanser og arrangementer,
  • Hjelp til å ta imot og organisere besøk av delegasjoner,
  • Deltakelse i studentfora og messer.

 

EUROPEISKE UNIVERSITETER

Europeiske universiteter er en ny type samarbeid. De er basert på transnasjonale allianser mellom institusjoner for høyere utdanning i hele EU. Institusjonene som er involvert i dette, samarbeider for å ivareta interessene til studenter, lærere og samfunnet.

Hovedmålene med disse alliansene er å fremme felles europeiske verdier, samt å forbedre kvaliteten på høyere utdanning. Blant de 41 europeiske universitetsalliansene inkluderer 4 av disse alliansene franske og norske institusjoner for høyere utdanning.

Mer informasjon i dette dokumentet.