Skip to Content

Språkkurs og sertifisering

Institut français i Stavanger tilbyr halvårlige språkkurs fra begynnernivå til avansert, intensivkurs med gloser til feriebruk, bedriftskurs og skreddersydde kurs.

Målet med undervisningen er å utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, og å bli kjent med forskjellige sider av det franske kultur- og samfunnslivet.

Språkkursene er lagt opp etter nivåskalaen til det felles europeiske rammeverket for språk, som er utarbeidet av Europarådet. Kursene gis av lærere som har fransk som morsmål og som er spesialister i undervisning av fremmedspråk..

Hver klasse har minimum 7 og maksimum 10 elever.

Kurstilbudet vårt:

Sertifisering

Kurstilbudet er knyttet til diplomer og sertifiseringer som gir hver enkelt mulighet til å bekrefte nivået sitt. Institut français i Stavanger er eksamenssenter for TCF-testen. Prøvene for DELF og DALF settes opp av Institut français i Oslo to ganger i året.

Kurs: stavanger@france.no
Tlf: +47 51 53 82 40

Arkiv