Skip to Content

Barn

Institut français i Stavanger tilbyr kurs spesielt tilrettelagt for fransktalende barn og uansett nivå.

Barna deltar på forskjellige fritidsaktiviteter i mindre grupper der det benyttes egnet pedagogisk undervisningsmateriell, til blant annet lesing, lære sanger, finne på eventyr (skriftlig og muntlig), bruk av album og diverse spill. 

Mål : å gjøre språket levende ved å gjøre undervisningen meningsfull for å motivere barna til å lære.

Dermed ønsker man å:

  • Utstyre barna med grunnleggende grammatikk og syntaksi det franske språketUtvide og berikederes ordforråd
  • Styrke barnas muntlige og skriftlige fremstillingsevne og gi dem gode verktøy og selvtilitt til å kunne utrykke seg på fransk
  • Læreren tilpasser opplæringen til barnets nivå og alder, og vil fremmekontakt og interaksjon mellom barna.

Barna vil få tilgang på alle ressurser som finnes hos instituttet (bøker, dvd’er, CD’er).Læreren kan snakke medforeldrene på engelsk, fransk, norskeller portugisiskutenom timene

For franskspråkelige elever

Dette tilbudet er for barn som vokser opp i et miljø hvor fransk praktiseres, men uten å være språket som brukes til daglig (enten fordi de går i et annet skolesystem, eller fordi foreldrene snakker andre språk o.l…)

LES PIRATES

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris

pirateFranskspråklige barn fra 5 til 8 år
 

 

min. 4 barn, maks. 8 barn

Onsdag fra kl. 17.00 til kl. 17.45 1 kurstime på 45 minutter hver uke
8 uker
15.01.2019 kr 1285,-

 

LES CORSAIRES

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris

 corsaireFranskspråklige barn fra 9 til 12 år 

 

 

min. 5 barn, maks. 8 barn

Til å komme

1 kurstime på 45 minutter hver uke
8 uker

Til å komme kr 1285,-

 

LES COLIBRIS

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris

                      Lesing og skriving 

Nybegynner

 

min. 5 barn, maks. 8 barn

Tirsdag, 17.00 – 17.45

1 kurstime på 45 minutter hver uke
8 uker
14.01.2019 kr 1285,-

 

LES AIGLES

Tidspunkt Varighet Kursstart Pris

                      Lesing og skriving 

Mellomliggende nivå

 

min. 5 barn, maks. 8 barn

Tirsdag, 17.50 – 18.35

1 kurstime på 45 minutter hver uke
8 uker
14.01.2019 kr 1285,-

Påmedling

 

  • Ingen kategorier