EN DEL AV ET INTERNASJONALT NETTVERK

I 2010 slo ambassadenes kultur- og språkavdelinger og kultursentra verden over seg sammen og dannet nettverket Institut français. Nettverket ledes og finansieres av det franske utenriksdepartementet og instansene underlagt utenriksdepartementet. 

Oversikt over Institut français i verden 

 
 
INSTITUT FRANÇAIS DE NORVÈGE 

Institut français’ tilstedeværelse i Norge går helt tilbake til 1963, og Institut français de Norvège er i dag en sentral aktør i fransk-norsk kultur, språk, utdanning og vitenskapsamarbeid. Flere avtaler ble signert med norske regjeringen og representerer en betydelig økonomisk støtte for fremheving av det fransk-norsk samarbeidet.

 

 

HOVEDFORMÅL: UTVIKLE ET NETTVERK FOR KULTURSAMARBEID 

Institut français de Norvège har som hovedformål med sitt arbeid:

  • å utvikle samarbeid innen kunst og kultur, språk, vitenskap og høyere utdanning
  • å bidra til fransk-norsk samarbeid på de nevnte feltene
  • å organisere idédebatter ved å fokusere på oppfatningen av Frankrike i utlandet
  • å fremme undervisning av fransk språk, særlig gjennom utveksling med undervisningsinstitusjoner og ved å tilby franskkurs.

 

EN NASJONAL PLAN

Institut français de Norvège arbeider aktivt over hele landet ved å støtte seg på sine regionale samarbeidspartnere og hovedkontoret i Oslo.