I anledning Vigelandjubileet 2019  inviterer Vigeland-museet til utstillingen Paralleller. Gustav Vigeland og hans samtidige fra 12. april. I utstillingen kan du oppleve Vigelands arbeider sammen med skulpturer av Auguste Rodin, Aristide Mailoll, Constatin Meunier og Antoine Bourdelle. 

 Hensikten med sammenstillingen er å sette utviklingen i Vigelands kunstnerskap inn i en større kunsthistorisk sammenheng. Det vies et særlig fokus på perioden 1890-1915. Utstillingen vil løfte frem Vigelands særlige interesse for de utvalgte kunstnerne, de formale og tematiske likhetene og forskjellene mellom arbeidene, samt Vigelands utvikling mot et mer stilisert formspråk.