Årets siste «Club Science» tar for seg temaet kjønn i det urbane rom. Hva er kvinnens rolle i by-rommet? Hvordan blir hun tatt hensyn til i utformingen av byen?

By-rommet, som skal tilhøre alle, oppleves imidlertid annerledes avhengig av om man er mann eller kvinne. Organisering av by-rommet, fysisk utforming, bygninger, infrastruktur og kollektivtransport og gatenavn er bla er alle elementer som vitner om et syn på den sosiale organiseringen mellom menn og kvinner, som ofte er enn kilde til ulikhet.

Vår gjest for anledningen er Marianne Blidon, som er forsker ved Institut de Démographie de l’Université de Paris og spesialist på samfunnsgeografi knyttet til kjønn. Hun vil få oss til å reflektere rundt problemstillingen: «hvordan har by-rommet blitt tenkt og organisert i forhold til kjønn?»

 

 

Sammendrag

I de ny-industrielle landene i 18. århundre ble skillet mellom den private og den offentlige sfæren et faktum, hvilket innebar et økonomisk skille mellom de som produserer og de som reproduserer. Urbaniseringsprosessen og byutviklingen under den industrielle revolusjonen skapte grobunn for utviklingen av en offentlig debatt om kvinners sikkerhet. Svaret på denne sårbarhet ble derfor å dele den offentlige sfæren mellom menn og kvinner. Kvinners ansvarsområde ligger tradisjonelt sett først og fremst i hjemmet, rundt familieverdier som språklig utvikling, riktig holdning og oppførsel som følger samfunnets sosiale koder. Disse sosiale normene har påvirket bruken av det sosiale rom, og er til en viss grad også gjeldende idag. Det offentlige rom ble oppfattet som usikkert for kvinner, en plass hvor de blir seksualisert. Det er da et paradoks at det urbane forbrukerrom  som kjøpesentre hovedsaklig retter seg mot kvinnelige forbrukere. I tillegg til kvinners sikkerhet, vil denne konferansen handle om kvinnes og mannens rolle i bybildet.

 

Vi gleder oss til å se dere!

Arrangementet er gratis og foregår på engelsk. Husk å melde dere på !