Den kjente gravedokumentaristen Nicolas Jallot ser nærmere på sabotasjeaksjonene på Rjukan. Filmen vises i forbindelse med 100-årsjubileet til Fransk-Norsk Handelskammer. 

Selve historien om sabotasjeaksjonene på Rjukan burde være kjent stoff nå, etter flere spillefilmer, bøker, en tv-serie og dokumentarer. Nå kommer den kjente gravedokumentaristen Nicolas Jallot med sin versjon, hvor fokus er på de franske forskerne, som sammen med de tyske ved krigens begynnelse var kommet lengst i forskningen på atomspaltning og som så konturene av de enorme kreftene som her kunne frigjøres.

Vi blir med på dramaet når de smuglet ut 200 liter tungtvann fra Rjukan kun uker før invasjonen av Norge, får se hvor nær tyskerne egentlig var på å skape atombomben og får innblikk i kampen om å sikre seg råmaterialet og forskerne fra Tyskland i krigens siste fase – Kampen om tungtvannet i et større perspektiv.

Regissør Nicolas Jallot vil være til stede, og visningen etterfølges av en samtale

17. september – kl. 18.00 Filmen vises i forbindelse med 100-årsjubileet til Fransk-Norsk Handelskammer. 

Mer informasjon