Forteller Delphine Thouilleux, vil vekke til live de forskjellige figurene gjennom høytopplesning. 

Kom og bli kjent med (eller gjenoppdag) tegnerserieverdens helter!

Fra 3 år, alle barn må være i følge med en voksen. | Gratis