Lag en podcast på fransk!

Institut Français de Norvège, i samarbeid med Fremmedspråksenteret, Fransklærerforeningen og Canadas ambassade, tilbyr ungdomsskole- og VGS-elever fra hele Norge muligheten til å
delta i podcast konkurransen «Alle til mikrofonene!».

Hver klasse skal sende én podcast, dvs. en veldig kort lydfil, på fransk om et tema relatert til
ett av de fire hovedområdene til den Internasjonale Organisasjonen de la Francophonie (OIF):

▪ Fremme det franske språket og det kulturelle- og språklige mangfoldet
▪ Fremme fred, demokrati og menneskerettigheter
▪ Støtte utdanning, opplæring, høyere utdanning og forskning
▪ Utvikle samarbeid for bærekraftig utvikling

Navnene på de tre vinnende podcaster vil bli avslørt på Frankofonidagen, den 20. mars 2019 og klassene vil motta en pris i april. Hver deltaker vil også motta en belønning.

Se mer informasjon her: Concours francophonie 2019