Lag en podcast på fransk!

Institut Français de Norvège, i samarbeid med Fremmedspråksenteret, Fransklærerforeningen, Den internasjonale organisasjonen for Frankofoni og Canadas ambassade, tilbyr ungdomsskole- og VGS-elever fra hele Norge muligheten til å delta i podcast konkurransen «Alle til mikrofonene!».

Hver klasse skal sende én podcast, dvs. en veldig kort lydfil, på fransk om et tema relatert til
ett av de fire hovedområdene til den Internasjonale Organisasjonen de la Francophonie (OIF):

▪ Fremme det franske språket og det kulturelle- og språklige mangfoldet
▪ Fremme fred, demokrati og menneskerettigheter
▪ Støtte utdanning, opplæring, høyere utdanning og forskning
▪ Utvikle samarbeid for bærekraftig utvikling

Navnene på de tre podcastene som vinner vil bli avslørt på Frankofonidagen, den 20. mars 2020 og klassene vil motta en pris i april. Hver deltaker vil også motta en belønning.

Det er mulig å høre på Podcastene fra i fjor på https://audioblog.arteradio.com/blog/134462/concours-francophonie-norvege

Se mer informasjon om konkurransen her: Concours francophonie 2020 NO