En av fem personer i verden har ikke tilgang på elektrisitet. I Afrika sør for Sahara er dette tallet 7 av 10. Selv innen den Europeiske Union estimerer man at hele 10 % av innbyggerne lever med mangel på elektrisitet.

«Sikker tilgang på pålitelige, bærekraftige, moderne og rimelige energileverandører til alle» er det syvende målet for bærekraftig utvikling som FN har satt etter Paris-avtalen for de neste 15 årene.

For å nå dette målet er det mange utfordringer som skal møtes. Energisektoren er den største bidragsyteren til klimagassutslipp og regionene som har minst tilgang på elektrisitet har størst potensial for fornybar energi. Selv Norge, som skal være en rollemodell når det gjelder klimaendringer, fortsetter å produsere hydrokarboner.

For bedre å forstå disse utfordringene, vil vi i samarbeid med Universitetet i Oslo samle franske og norske eksperter fra både adademia, det offentlige og industrisektoren til et seminar ved Universitetet i Oslo 11. til 12. juni.

For å se programmet og registrere deg, besøk konferansesiden!