Et kurs om klassedynamikk for å komme i gang med 2016!

Et av målene til Ingvil Nielsen, leder av Association Norvégienne des Enseignants de Français (ANEF) var å få flere med på foreningens generalforsamling.

Institut français de Norvège- Oslo og ANEF har vært samarbeidspartner i mange år, derfor foreslo Institut français å holde et kurs for medlemmene av foreningen og dets lærere.

 

25 lærere, hvorav flere kom langveis fra, deltok på kurs 28. januar. Kurset ble holdt av språkattaché, Catherine Macquart-Martin.

Utvekslingene bidro til å trekke frem pedagogiske prinsipper for å dynamisere språkklassen, å  dele klasseromspraksiser som er enkle å ta i bruk til fordel for innlæring, kommunikasjon og promotering av franskkurs.

Vi sees til et nytt møte i 2017!