Collectif Etc, et kollektiv bestående av franske arkitekter, gjester Tromsø frem til 18. august!
Deres særegenhet er å benytte seg av det offentlige rom ved å integrere lokalbefolkningen i deres kreative prosess.

De har skapt for innbyggerne en interaktiv og kunstnerisk installasjon for barn som står på Strandtorget, med morsomme spill, aktiviteter og arrangementer.

 

www.collectifetc.com/eng/ 
Følg kollektivet på Instagram: www.instagram.com/collectifetc/