I 2015 vil Institut français de Norvège delta i klimadebatten på en original måte

Torsdag 9. april lanseres “The Honey Bank”- prosjektet offisielt i Norge. I den anledning vil Olivier Darné fra Le Parti Poétique og Agnès Lyche Melvaer og Tora Fougner Økland fra ByBi, birøkterlaget i Oslo, snakke om de kunstneriske, urbane, samfunns- og miljørelaterte aspektene ved dette prosjektet i dialog med Simon Ewings fra arkitektkontoret Snøhetta.

 

Le Parti Poétique har siden 2004 drevet et multidisiplinært forskningsprosjekt med byen som emne, på initiativ av Oliver Darné, kunstner og urban birøkter. Gruppen befatter seg med forskjellig forskningsarbeid rundt prinsippet med pollinering i by, og har spesielt siden 2009 drevet prosjektet The Honey Bank.
Biene er vitne til at The Honey Bank stiller mange spørsmål rundt vårt forhold til det urbane miljø, de urbane strømmer, spenninger, befolkningstettheten og den sosiale organisering.

 

Bli med på prosjektet, og prøv deg som megler i The Honey Bank.
For nærmere informasjon, kontakt Institut français: honeybank@france.no

 

Konferanse på engelsk, torsdag 9. april kl. 17.00