Barn eller voksen?  Nybegynner eller viderekommen?  Forretning eller fritid? Vi har kurs for deg på vårt kurssenter!

Save

 

MARS – MAI 2020

Åpent hus 18. mars : plasseringstester og personlig veiledning

8 uker

fra 23. mars 2020

VOKSNE   I   UNGDOMMER   I   BARN

 

(@ Illustrasjoner: Raphaël Delerue
)
 

Save