Barn eller voksen?  Nybegynner eller viderekommen?  Forretning eller fritid? Vi har kurs for deg på Institut français de Norvège-Oslo!

Save

 

MAI-JUNI 2019

Åpent hus 21.mars : plasseringstester og personlig veiledning

fra 27. mai 2019

VOKSNE   I   UNGDOMMER   I   BARN

Er det første gang du melder deg opp?

Se vårt kurstilbud ved å klikke på aldersspennet som passer for deg og meld deg opp over nett

 

 

(@ Illustrasjoner: Gilles & Cecilie Studio www.gillesandcecilie.com)

Save