Barn eller voksen?  Nybegynner eller viderekommen?  Forretning eller fritid? Vi har kurs for deg på Institut français de Norvège-Oslo!

Save

 

AUGUST-OKTOBER 2019

Åpent hus 21.august : plasseringstester og personlig veiledning

8 uker

fra 26. august 2019

VOKSNE   I   UNGDOMMER   I   BARN

Er det første gang du melder deg opp?

Se vårt kurstilbud ved å klikke på aldersspennet som passer for deg og meld deg opp over nett

 

(@ Illustrasjoner: Gilles & Cecilie Studio www.gillesandcecilie.com)

 

Save