Institut français Norge organiserer en paneldebatt om bærekraftig byutvikling i samarbeid med Klimahuset i Oslo.
Debatten tar utgangspunkt i den franske artisten Philippe Rostan sitt filmprosjekt om Vulkan i Oslo, et område med fokus på fornybar energi og sosial inkludering.

Mange land i Europa og verden engasjerer seg i bærekraftige byutviklingsprosjekter som bidrar til det grønne skiftet.

Et av målene med bærekraftig byutvikling er å redusere karbonavtrykket vårt. For å lykkes med dette må vi revurdere
mange av vanene våre som kjennetegner måten vi lever sammen på.

Men er ikke disse nye måtene å leve miljøvennlig på i ferd med å bli nye markører for sosial ekskludering?
Vil en slik levemåte være forbeholdt en velstående og høyt utdannet gruppe som er spesielt opptatt av klima- og miljøspørsmål?
Hvordan kan man inkludere så mange som mulig i debatten om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet?

Med det sosiale paradigmeskiftet knyttet til klimaendringene og Covid-19 pandemien, er måten vi lever sammen på viktigere enn noen gang.

Målet med debatten er å sette fokus på hvordan vi skal leve sammen i et bærekraftig samfunn med tilgang for alle.


Debatten vil finne sted kl.19.00 den 28. januar 2021 direkt fra Klimahuset i Oslo.

 

Debatten skal filmes og vil direktesendes på Institut français sine sosiale medieplattformer Facebook og Instagram.

Navnet på deltakerne vil bli kunngjort snart.