Den 22. oktober kommer forfatteren Eric Vuillard til Litteratur på Blå for å snakke om den nye boken sin «De fattiges krig«,som nylig ble oversatt til norsk

De fattiges krig er en litterær utforskning av den såkalte Bondekrigen – den store tyske bondeoppstanden i årene 1524–1525. Det folkelige opprøret ble utløst av at det skulle innføres en ny skatt som ville medføre at de fattige ble enda fattigere. Denne korte og intense fortellingen skildrer oppstanden og dens grusomme konsekvenser med hovedfokus på en av lederne for Bondekrigen: teologen Thomas Müntzer. Éric Vuillard gir her et viktig og høyst aktuelt bidrag til ulikhetens historie, og i likhet med hans foregående bok, Dagsordenen, trekkes det også her tankevekkende paralleller til vår egen tid.

«De fattiges krig» er hans nye verk etter «Dagsordenen«, som han fikk utmerkelsen Goncourt-prisen i 2017. Tirsdag 22. oktober, kommer han til Blå for å snakke om boken

Mer info : http://litteraturpabla.no/