Debattkveld 8. april på Litteraturhuset hvor det diskuteres de demokratiske utfordringene i Europa i forbindelse med Brexit og europavalget

EU valget 2019 blir en stresstest for Europa. I hvilken retning er Europa på vei i en tid med økende politisk uenighet? Brexit, klima, migrasjon og medias omveltning forsterker denne usikkerheten. De europeiske institusjoner for kultur (EUNIC) i Oslo, EUs delegasjon til Norge og ARENA senter for europeiske studier tar opp disse spørsmålene sammen med internasjonale gjester.

Paneldeltakere :

– Yiorgos Chouliaras, poet, forfatter og oversetter (Hellas)
– Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo (Norge)
– Christopher Lord, professor hos ARENA (UK)
– Ignacio Molina, senioranalytiker ved royal Elcano institutt (Spania)
– Marie Rosenkranz, prosjektleder ved European Democracy Lab, en tenketank basert i Berlin (Tyskland)
– Karolina Zbytniewska, sjefsredaktør for EurActivPoland (Polen)
– Vera Sofie Skjetne, masterstudent i statsvitenskap (Norge)
Moderatør: Asimina Michailidou, forsker hos ARENA (Hellas)

Etter debatten blir det en mottakelse der det blir lett servering

Arrangementet er gratis, påmelding her.

– European Union National Institutes for Culture er det europeiske nettverket av nasjonale kulturinstitutter, bestående av 36 medlemmer fra de 28 EU-medlemslandene. EUNIC-medlemmene kommer sammen i mer enn 100 klynger rundt om i verden for å samarbeide om felles prosjekter.