Den 5. november kommer andre utgave av EUNIC-debattene om fremtidens Europa med tema måten kultur stiller spørsmål ved utviklingen av den europeiske ideen. Mer informasjon snart!