Vitenskapsavdelingen ved Den franske ambassaden, i samarbeid med Forskningsradet, har gleden av å åpne for søknader til Åsgård-programmet 2022 helt frem til 31. januar 2022

Åsgård-programmet, som er et fransk-norsk stipendprogram som inviterer forskere, innovasjon og forskningsadministrasjon profesjonell i franske institusjoner til Norge, har følgende målsetninger:

  • Videreutvikle den vitenskapelige utvekslingen mellom Norge og Frankrike
  • Fremme samarbeid innen forskning og teknologioverføring
  • Gi franske og norske profesjonell mulighet til å utvide sine internasjonale nettverk

Kandidater som blir valgt ut til Åsgard-programmet inviteres til et én ukes-opphold i Norge i 2022 for å møte jevnaldrende og potensielle fremtidige samarbeidspartnere.

Se mer informasjon og søknadskjema (frist 31. januar 2022) her.