Vitenskapsavdelingen ved den franske ambassaden vil ta imot Stéphane Héritier fra 9.-12. september 2014 som en del av Åsgårdprogrammet, hvor promotering av vitenskaps- og universitetsutveksling mellom Norge og Frankrike står i høysetet.

 

Héritier er professor ved Jean Monnet de Saint-Étienne universitetet. Han er utdannet geograf med turisme i verneområder som interessefelt. Han er spesielt opptatt av hvilke økonomiske, organisatoriske og politiske effekter økt turisme vil ha for verneområdene.

Møtene med norske forskere vil fasilitere framtidig samarbeid rundt forvaltningsformer av verneområder.