Vitenskapsavdelingen ved Den franske ambassaden, i samarbeid med Fransk-norsk stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og industriell utvikling (FNS), har gleden av å åpne for søknader til Åsgård-programmet 2016.

Åsgård-programmet, som er et fransk-norsk stipendprogram som inviterer forskere i franske institusjoner til Norge, har følgende målsetninger:

  • Videreutvikle den vitenskapelige utvekslingen mellom Norge og Frankrike
  • Fremme samarbeid innen forskning og teknologioverføring
  • Gi franske og norske forskere mulighet til å utvide sine internasjonale nettverk

Forskerne som blir valgt ut til Åsgard-programmet inviteres til et én ukes-opphold i Norge i 2016. De vil få anledning til å besøke forskningsinstitusjoner og universiteter, i tillegg til firmaer som jobber innenfor deres respektive forskningsfelt. I forbindelse med oppholdet, vil de også inviteres til å holde foredrag ved kulturinstitusjoner og for norske/franske skoleelever.

 

Hvem: Forskere i franske institusjoner
Hva: Forskningsbesøk i Norge for å møte  kolleger innenfor forskning og innovasjon 
Når: Ukelangt opphold i samsvar med forskerens tilgjengelighet
Søknad: Fra 15. september til 15. desember, de utvalgte kandidatene presenteres på våre nettsider i januar.

 

Se mer informasjon og søknadskjema (frist 15. desember 2015) på fransk her.

 

Last ned beskrivelse av programmet (på engelsk)