I rammen av Åsgard-programmet, et fransk-norsk stipendprogram som fremmer vitenskapelig utveksling innen forskning og teknologioverføring, vil Vitenskapsavdelingen ved Den franske ambassaden ta imot professor Marc Pocard fra 21.-24. september 2014.

Pocard, tidligere direktør for angiogenese-avdelingen og translasjonsmedisin ved INSERM (Nasjonalt institutt for helse og medisinsk forskning), har tematikk rundt peritoneal carcinomatose som speisalitet.

Besøket hans vil gi anledning til å knytte nærmere bånd til norske forskere og klinikere.

Han vil blant annet møte et forskingsteam ledet av Kjersti Flatmark ved Radiumhospitalet (Oslo Universitetssykehus HF)