Vitenskapsavdelingen ved Den franske ambassaden, i samarbeid med Fransk-norsk stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og industriell utvikling (FNS), har gleden av å åpne for søknader til Åsgård-programmet 2015.

Åsgård-programmet, som er et fransk-norsk stipendprogram som inviterer forskere til Norge, har følgende målsetninger:

  • Videreutvikle den vitenskapelige utvekslingen mellom Norge og Frankrike
  • Fremme samarbeid innen forskning og teknologioverføring
  • Gi franske og norske forskere mulighet til å utvide sine internasjonale nettverk

Forskerne som blir valgt ut til Åsgard-programmet inviteres til et én ukes-opphold i Norge i 2015. De vil få anledning til å besøke forskningsinstitusjoner og universiteter, i tillegg til firmaer som jobber innenfor deres respektive forskningsfelt. I forbindelse med oppholdet, vil de også inviteres til å holde foredrag ved kulturinstitusjoner og for norske/franske skoleelever.