Skip to Content

TCF-testen

Sertifiseringer i fransk som fremmedspråk (FLE) bekrefter kunnskapene dine i fransk. De utstedes av det franske undervisningsdepartementet og er anerkjent internasjonalt.
Institut français i Stavanger er eksamenssenter for TCF-testen og DAEFLE .Prøvene for DELF og DALF settes opp av Institut français i Oslo to ganger i året.

TCF er språktesten til det franske undervisnings- og forskningsdepartementet. Den gir alle som ikke har fransk som morsmål muligheten til å få vurdert kompetansen sin i fransk på en enkel, rask og pålitelig måte.
Alle kandidatene mottar en attest på resultatet som plasserer dem på et av de seks nivåene (fra A1 til C2) på skalaen til Europarådet (Det felles europeiske rammeverket for språk). Man kan derfor ikke stryke på TCF-prøven, men den gir en detaljert beskrivelse av nivået man er på.

 

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) og DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) er internasjonalt anerkjent og utstedes av det franske undervisningsdepartementet. Diplomene har ubegrenset gyldighet.

Prøvene for DELF/DALF settes opp to ganger i året, i juni og desember på Institut français i Oslo