Kategorier
Kultur

Kultur

Institut français de Norvège (IFN) har som oppgave å fremme fransk kultur og dialog gjennom fransk-norsk kultursamarbeid.

Fransk-norsk samarbeid

I tett samarbeid med både norske og franske institusjoner tilrettelegger IFN en møteplass for aktører fra både den franske og den fransktalende kunst- og kulturscenen til Norge. Disse aktivitetene tillater å vise frem en stor bredde i fransk kultur samt å styrke samarbeidet mellom landene våre.

Møter mellom profesjonelle aktører i kulturfeltet

IFN arrangerer jevnlige fransk-norske møter mellom profesjonelle med mål om å dele kompetanse og ekspertise. Ved å organisere seminarer, debatter og konferanser fremmer IFN dialog på tvers av disipliner mellom profesjonelle.

Utvekslingsprogrammer

IFN legger til rette for forskjellige utvekslingsprogrammer slik som FOCUS mobilitet programmet i samarbeid med Institut français de Paris og Kunstnerresidenser. For mer informasjon, ta en titt på Espace pro

Kontakt oss:
Marcelino Valiente – Kulturattaché
kultur@france.no

Institut français de Norvège sine samarbeidspartnere :