Åsgard Programmet

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd.

Et besøk til Norge er også mulig for forskere fra franske institusjoner: se på den fransk siden.


⇒ 
SØKNADSKJEMA FORSKNING, INNOVASJON, STAFF

ÅSGARD-FORSKNING 

Programmet Åsgård-forskning har eksistert i mange år, og er rettet mot norske forskere som ønsker å dra på et ukes-langt opphold i Frankrike for å møte franske forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger. Programmets hovedmål er som følgende:

  • Utvikle den vitenskapelige utvekslingen mellom Frankrike og Norge
  • Tilrettelegge for forskningssamarbeid og teknologioverføring.
  • Fasilitere et internasjonalt samarbeid for franske og norske forskere

Hvem: forskere i norske institusjoner
Hva: besøk til Frankrike for å møte andre aktører innen forskning og innovasjon
Når: én uke, datoene blir fastsatt i samråd med forskeren
Søknadsperiode: fra 15. november 2022 t.o.m. 31. januar 2023. Aktuelle kandidater blir publisert på vår side.  

ÅSGARD-INNOVASJON

Programmet Åsgard innovasjon er nytt av 2017 og er rettet mot fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører. Det følger samme prinsipp som i Åsgard-forskning, men fokuserer mer spesifikt på å tilrettelegge for samarbeid vedrørende innovasjon og teknologioverføring. Deltakerne kan besøke sentre for teknologioverføring, klynger for økt konkurransekraft og ulike innovasjonsaktører i henhold til deres aktiviteter og forventninger. Deltakerne kan eventuelt også bli invitert til å holde konferanser for å presentere det franske innovasjonssystemet.

Hvem: fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører
Hva: Besøk til Frankrike for å møte andre aktører innen innovasjon og teknologioverføring
Når: én uke, datoene blir fastsatt av organisator
Søknadsperiode: fra 15. november 2022 t.o.m. 31. januar 2023.. Aktuelle kandidater blir publisert på vår side.  

 

ÅSGARD-STAFF

Programmet Åsgard staff er nytt av 2019 og er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer samt forskningsfinansieringsbyråer. I liket til «Åsgard-Innovasjon» har dette programmet til hensikt å utveksle gode metoder, men også å etablere nye partnerskap.

Hvem: Administrativt ansatte på universiteter og forskningsinstitusjoner (f.eks. Direction Europe, Forskningsrådet etc.) samt forskningsfinansierings organer
Hva: Besøk til Frankrike for å møte aktører i forskeradministrasjonen
Når: én uke, datoene blir fastsatt av organisator
Søknadsperiode: fra 15. november 2022 t.o.m. 31. januar 2023.

Aktuelle kandidater blir publisert på vår side.  


ÅSGARD-FORSKNING+ 

Programmet Åsgard forskning + ble også startet i 2017, og er rettet mot forskere som allerede har deltatt i programmet Åsgard-forskning, i aurora-programmet eller har deltatt på et arrangement organisert av Vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège. Det er også rettet mot de som ønsker å utvikle et prosjekt i samarbeid med en norsk partner, og må svare på en nasjonal eller europeisk prosjektutlysning.

Hvem: forskere ansatt ved norsk forskningsinstitusjon 
Hva: norgesbesøk for å søke om midler til  nasjonale eller europeiske bilaterale prosjekter
Når:én uke, datoene blir fastsatt i samråd med forskeren
Søknad: : fra 15. november 2022 t.o.m. 31. januar 2023. Aktuelle kandidater blir publisert på vår side.  

=> SØKNADSKJEMA FORSKNING+ <=