For profesjonelle

Denne siden retter seg mot profesjonelle innen kunst- og kulturfeltet.

Institut français de Norvège (IFN) støtter aktører innen kulturfeltet og andre kreative felt. PAP-programmet er rettet mot publisering av franskspråklig litteratur på norsk, FOCUS-programmet gjelder mobilitet for profesjonelle og kunstnerresidensprogrammene gjelder residens for kunstnere i Norge eller i Frankrike.