Skip to Content

Europeisk språkdag 2021 : 20 år i tjeneste for språklig og kulturelt mangfold
EUNIC NORWAY: Earthly Visions - a European Film Selection
ORDBOKEN FOR FRANSKTALENDE
LAG PODCAST MED KLASSEN DIN!
Institut français Norge åpent for publikum etter avtale

kultur

Fransk språksamarbeid