SØKNADSSKJEMA 2024 / 3-ÅRIG PROGRAM: YRKESFAG I FRANKRIKE