Kategorier
Kultur Bøker

Støtte til oversetting (CNL)

Støtte til oversettelse av franskspråklige publikasjoner til norsk

Målet er å gi norske lesere tilgang på franskspråklige publikasjoner av høy kvalitet, både fra det litterære og det vitenskapelige feltet, gjennom oversettelser til norsk. Verket det søkes om må være opprinnelig publisert på fransk. Idéen er å støtte forleggere som tar en økonomisk risiko ved å publisere en bok av høy kvalitet med mål om å gjøre den tilgjengelig for et stort publikum. Bøkene det søkes om støtte til kan publiseres enten i papirutgave eller digitalt.

Søknaden må sendes via den franske forleggeren som eier rettighetene til boken som skal oversettes.

 • Hvem retter dette programmet seg mot?

Norske forleggere

Når er søknadsfrist?

Kommer snart

 • Før du sender inn søknad

Før du sender inn en søknad må du opprette en konto på den digitale søknadsportalen. Dette må skje senest tre ukedager før søknadsfristen. Dersom kontoen ikke er opprettet i tide vil det ikke bli mulig å legge inn søknaden.

 • Søknadssum

Fra 500 til 35 000 euro.

 • Betingelser for å søke
 • Forlaget som søker om støtte må ha minst et år med aktivitet bak seg
 • Forlaget som søker om støtte må ha publisert minst tre utgivelser
 • Forlaget som søker om støtte må ha en regelmessig publiseringsaktivitet tilsvarende minst én utgivelse i året
 • Publikasjonen det søkes om støtte for, må inneholde minst 50% tekst i forhold til illustrasjoner, med unntak av tegneserier og barne- og ungdomslitteratur
 • Publikasjonen det søkes om støtte for må publiseres i minst 500 eksemplarer (300 for prosa og teater)
 • Det innvilges ikke støtte til verk som er utgitt før søknaden er ferdig behandlet
 • Det innvilges ikke støtte til verk som er i offentlighetens eie, dvs. et verk der opphavsretten er utløpt

Søknad om støtte skjer gjennom den digitale søknadsportalen til CNL.